Zamówienia publiczne poniżej 30.000 euro


1. Starostwo Powiatowe w Żninie informuje, iż w związku z realizacją projektu pn. "Kształcenie zawodowe dla pracy" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 9.2 realizowanego w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, wszczęto postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego, prowadzonego na podstawie wewnętrznej procedury na:
Część I. Pełnienie funkcji koordynatora szkolnego dla szkół: Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie, Zespół Szkół Specjalnych w Żninie
Część II. Pełnienie funkcji koordynatora szkolnego dla szkół: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gąsawie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Piechcinie.

Ogłoszenie - pobierz
Formularz ofertowy - pobierz2. W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia na usługę dostępu do platformy e-learingowej w celu prowadzenia zajęć pozalekcyjnych z zakresu matematyki z wykorzystaniem możliwości e-learingu dla uczniów klas IV techników w 4 szkołach.

Ogłoszenie - pobierz
Formularz ofertowy - pobierz3. W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego: Dostawę sprzętu AGD na potrzeby realizacji projektu "Kształcenie zawodowe dla pracy" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Ogłoszenie - pobierz
Przedmiot zamówienia - pobierz4. W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego przeprowadzenie zajęć pozaszkolnych pn. "Podjedź po wyższe kwalifikacje" przygotowujących uczniów do egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. B współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Ogłoszenie - pobierz
Przedmiot zamówienia - pobierz5. W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego przeprowadzenie zajęć pozaszkolnych pn. "Podjedź po wyższe kwalifikacje" przygotowujących uczniów do egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. B współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Informacja o wszczęsciu postępowania - pobierz
Zapytanie - pobierz
Formularz oferty - pobierz