Szacowanie wartości zamówienia


1. W związku z realizacją projektu "Kształcenie zawodowe dla pracy" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w celu zbadania oferty rynkowej zwracamy się do Państwa z prośbą o oszacowanie następującego przedmiotu zamówienia: Usługa dostępu do platformy e-learningowej w celu prowadzenia zajęć pozalekcyjnych z zakresu matematyki z wykorzystaniem możliwości e-leamingu dla uczniów klas IV techników w 4 szkołach:
- Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie, ul. Śniadeckich 18
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie, ul. Browarowa 14
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gąsawie, ul. Żnińska 6
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Piechcinie, ul. Radłowska 10

Prośba o szacowanie - pobierz
Formularz szacowania - pobierz


2. W związku z realizacją projektu "Kształcenie zawodowe dla pracy" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w celu zbadania oferty rynkowej zwracamy się do Państwa z prośbą o oszacowanie dostawy sprzętu komputerowego, multimedialnego i RTV oraz oprogramowania

Prośba o szacowanie - pobierz
Formularz szacowania - pobierz


3. W związku z realizacją projektu "Kształcenie zawodowe dla pracy" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w celu zbadania oferty rynkowej zwracamy się do Państwa z prośbą o oszacowanie dostawy sprzętu AGD wskazanego w załączniku do niniejszego pisma. Przedmiotowy sprzęt przeznaczony będzie do realizacji zajęć pozalekcyjnych w szkołach prowadzonych przez Powiat Żniński

Prośba o szacowanie - pobierz
Formularz szacowania - pobierz


4. W związku z realizacją projektu "Kształcenie zawodowe dla pracy" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w celu zbadania oferty rynkowej zwracamy się do Państwa z prośbą o oszacowanie dostawy akcesoriów kuchennych wskazanych w załączniku do niniejszego pisma. Przedmiotowy sprzęt przeznaczony będzie do realizacji zajęć pozalekcyjnych w szkołach prowadzonych przez Powiat Żniński

Prośba o szacowanie - pobierz
Formularz szacowania - pobierz